Door Ki heb ik de kracht terug in mijn leven kunnen ontdekken. Het heeft mij versterkt en meer rust gegeven in mijn leven.

Lezeres ''Ki, de kracht van binnenuit''

Joke van Vliet

De workshop van Hans Peter Roel in baarn was onbeschijfbaar. Dit is iets wat iedereen moet meemaken. Het heeft mijn ogen geopend en ik vind nu rust door mijn Ki-punt.

Deelnemer Ki-workshop in Baarn

Nick de Graaf

De online Ki-workshop heeft mij geholpen om mijn stress te verminderen. Ik zat het tegen het overspannen aan maar na de oefeningen ben ik weer helemaal terug.

Deelneemster Online Ki-workshop

Anita bruggenbouwer

Na ”Ki, de kracht van binnenuit” gelezen moest ik wel het werkboek hebben. Ik heb het gekocht en heb geen spijt. De oefeningen pas ik nu dagelijks toe en merk dat het echt werkt!

Lezeres ''Werkboek Ki''

Christa van der Meen

Powered by WishList Member - Membership Software