Muziek als helende kracht

Al eeuwenlang wordt muziek als een helende kracht gebruikt. Muziek in combinatie met spiritualiteit is geen nieuw thema. Veel van de grote denkers uit het verleden begrepen het grote belang van muziek voor de mens. De Griekse wijsgeer Pythagoras bijvoorbeeld, gebruikte geluid om mensen te genezen. In de overtuiging van Pythagoras was muziek een medicijn. … Read more

0