Winkelmand

Een bijzonder verhaal

Het jaar 2019 begint met een bijzonder verhaal

Deze nieuwjaarsvertelling gaat over een man die net de veertig jaar is gepasseerd. Voor het verhaal had het ook een vrouw kunnen zijn, maar in dit geval is het een man. Op nieuwjaarsdag is de man al om kwart voor zes in de ochtend klaarwakker. Dat is vreemd want hij heeft oudejaarsavond tot in de kleine uurtjes gevierd. Toch is hij klaarwakker, staat op en loopt naar de badkamer. Aan het luxe en moderne sanitair is af te zien dat de man maatschappelijk geslaagd is. Hij kijkt in de spiegel en schrikt van het vermoeide gezicht dat hem aanstaart. Jarenlang zwoegen heeft zijn gezicht getekend.

Terwijl de man aanstalten maakt om weer naar bed te gaan, hoort hij beneden de brievenbus van de voordeur klepperen. Dat is vreemd, de ochtendkrant heeft hij namelijk een half jaar geleden opgezegd en wie gooit er nu op nieuwjaarsochtend zo vroeg iets in de brievenbus? Met zijn ochtendjas aan loopt hij naar beneden en vindt bij de brievenbus een dubbelgevouwen wit briefje. Hij vouwt het papier open en leest in een krabbel dat de bus hem om zes uur komt ophalen. Het is een bizarre boodschap die hem niet loslaat. In de gang ziet hij op de klok dat het een tien voor zes is. Hij rent naar boven en kleedt zich snel aan. Als hij weer beneden komt, staat er inderdaad een zwarte geblindeerd bus met een ronkende motor voor zijn deur te wachten. Hij twijfelt of hij gaat instappen, maar de chauffeur wenkt hem. Even later zit hij in de zwarte bus vol met vreemde mensen. Niemand zegt wat en de buschauffeur rijdt zonder ook maar een keer te stoppen door het donkere en verlaten landschap op de eerste dag van het jaar 2019.

Door de vermoeidheid sukkelt de man weg en valt in slaap. In zijn droom ontmoet hij zijn twintig jarige “ik”.
‘Wat heb je met me gedaan?’ roept zijn twintigjarige ‘ik’ vertwijfeld uit. ‘Wat heb je met mijn dromen en intenties gedaan? Er is niets van al de dromen en passies terecht gekomen.’
De man schrikt wakker en denkt eraan hoe zijn leven een sleur is geworden met hard werken. Elke dag levert hij een gevecht om zijn hoofd boven water te houden vanuit de angst om zijn baan te verliezen. Vragen aan zichzelf stellen, doet hij al lang niet meer en de eerste sporen van cynisme zijn waar te nemen. Door de stress en het harde werken, zijn de dromen naar de achtergrond verschoven en is leven verworden tot overleven. De man sukkelt opnieuw in slaap en schrikt pas wakker als de bus stopt en alle inzittenden achterlaat op een open plek in een verlaten bos op een vroege koude nieuwjaarsmorgen.

Voordat de bus vertrekt, roept de chauffeur uit zijn raampje:
‘Vanavond kom ik jullie weer ophalen. Dan hebben jullie de keuze om in te stappen en terug te gaan naar je oude leven of een nieuw pad in te slaan en je oude leven voorgoed achter je te laten. Tezamen met de onbekende mensen staat de man onwennig en bedeesd voor zich uit te kijken. De eerste mensen gaan hout sprokkelen om daarmee een kampvuur te maken en zichzelf op te warmen. Als ze een uur later zit de groep rondom het oplaaiend kampvuur en komen de verhalen los. Eerst gaan de gesprekken vooral over wat mensen zijn geworden en worden de problemen van alledag besproken. Maar al snel gaan de verhalen over liefde hoop, verlangen en dromen. Hoe vast mensen ook in hun leven vastzitten, hun dromen hebben ze nooit verloren. Diep in het bos, rondom het vuur, laten de mensen hun hart spreken en ontstaan nieuwe plannen en dromen voor het jaar 2019.

Als de buschauffeur de mensen die avond komt halen, is de man veranderd. Hij heeft in die ene dag geleerd om weer naar zijn hart te luisteren en zijn dromen achterna te gaan. Hij besluit om niet meer in de zwarte bus te stappen en gaat met opgeheven schouders zijn nieuwe toekomst tegemoet. Wat het nieuwe jaar gaat brengen, weet de man niet, maar zijn tijd is te kostbaar om het te laten verlopen.

Het jaar 2019 vraagt om met moed naar jezelf te kijken. Werk je met al je talenten aan je dromen of leef je gewoon je leven? Vandaag is de eerste dag van het nieuwe jaar dat wederom in een razendsnel tempo voorbij zal gaan. Voor je het weet is er weer een jaar in je leven verloren. Heb de moed om jezelf te verbinden met je passies, talenten en wat je hart je ingeeft. Ik gun iedereen in 2019 de ervaring om de taal van zijn hart te horen en af en toe stil te staan bij de grote dromen en kleine verlangens.

Een bijzonder en inspirerend 2019 toegewenst
Annette van Poppelen
Hans Peter Roel

Bericht delen?